FN – verdens største internationale organisation

Charteret med sine 111 artikler er grundlaget for de Forenede Nationer – en slags grundlov. Den beskriver FN’s forskellige hovedorganer, deres rolle i FN og i verden