FORSVARSHISTORIEN
Previous slide
Next slide

Bliv abonnent og vær med til at sikre dansk forsvarshistorie

Forsvarshistorien.dk er et selvstændigt forsvarshistorisk medie, der arbejder for at sikre forsvarets historie for eftertiden. Vi indsamler, dokumenterer og digitaliserer – og ikke mindst videreformidler forsvarets historie til den brede danske befolkning. 

Målet med forsvarshistorien.dk er skabe fremtidens formidling af forsvarets historie – og du kan være med!

Forsvarshistorien ønsker at støtte og styrke samarbejdet med de mange frivillige, der er i dag. 


Hvorfor?

Med forsvarsforliget i 2005 – 2009 besluttede man at fratage forsvaret sin formidlingsforpligtelse, hvilket har betydet, at der de sidste 15 år ikke har været en samlet strategi (eller en ansvarlig organisation) for formidlingen af forsvarshistorien. 

Den forsvarshistoriske formidling, med undtagelse af Krigsmuseet, har været varetaget primært af frivillige aktører. 

Denne viden skal sikres og forankres digitalt og samtidig løftes ud til den brede danske befolkning – sammen kan vi være med til at øge forståelsen for forsvarets betydning for Danmark og dansk kulturarv.  

 Medlemsfordele:

  • Et ugentligt nyhedsbrev med ugens aktuelle udgivelser
  • Invitationer til forsvarshistoriske arrangementer
  • Du bidrager til at øge forsvarsforståelsen
  • Du er med til at sikre en vigtig del af dansk kulturarv
  • To årlige udgivelser af Forsvarshistorien – første udgivelse er medio 2024
  • To årlige medlemsarrangementer, egenbetaling kan komme på tale
 

Du bestemmer selv størrelsen på dit medlemsskab. Du binder dig for min. 3 måneder – og kan derefter opsige den måned for måned.

Bliv abonnent

En del af Danmarks kulturarv

Forsvarshistorien.dk gik i luften i 2023 og arbejder for at sikre Forsvarets historie for eftertiden. 

Forsvarshistorien.dk er en åben digital platform, hvor alle kan være med – uanset om du vil være med til at skrive historien eller lære om den. 

Forsvarshistorien skal være din indgang til en sammenhængende og levende beskrivelse af Danmarks forsvarshistorie siden 1864

Historien om forsvaret, dets opgaver og dets betydning for Danmark som samfund fortjener at blive indsamlet og fortalt på en sammenhængende, aktuel og levende måde.

Sammen med dig, læserne og eksisterende initiativer vil vi indsamle og videreformidle forsvarets nyere histore – og samtidig understøtte og vise en ny måde at arbejde med oplevelser og formidling på.

Previous slide
Next slide
1 Februar- 20 Juli 1864
Krigen I 1864
Danmark lider et katastrofalt nederlag til Preussen og Østrig. Et nederlag som kommer til at forme dansk forsvars- og udenrigspolitik i årevis, hvor skiftende danske regeringer fører en striks neutralitetspolitik.
1 Februar- 20 Juli 1864
9 April 1940
Danmarks besættelse
Danmark invaderes af Nazityskland. Igennem 1920'erne og 1930'erne har man sparet på forsvarsudgifterne, og det danske forsvar er både i undertal og udstyret med forældet materiel. Danmark overgiver sig efter få timers modstand.
9 April 1940
5 Maj 1945
Danmarks befrielse
Danmark befries af britiske styrker. Bornholm besat af sovjetiske styrker indtil 1946. Arbejdet med at genopbygge Forsvaret begynder kort efter befrielsen med britisk og amerikansk hjælp.
5 Maj 1945
4 April 1949
Danmark i NATO
Udenrigsminister Gustav Rasmussen underskriver Atlantpagten i Washington. Danmark bliver medlem af NATO.
4 April 1949
6 Marts 1952
Den Kongelige Forholdsordre
En forholdsordre om det militære forsvar udstedes til alle styrker. Som et endeligt brud med neutralitetspolitikken fra 9 april 1940, betød ordren at Forsvaret ikke skulle afvente ordre, men øjeblikkeligt tage kampen op hvis Danmark blev angrebet.
6 Marts 1952
1 April 1962
Enhedskommandoen
NATO-enhedskommandoen Allied Forces Baltic Approaches (BALTAP) oprettes på Flyvestation Karup. Det samler det dansk-vesttyske forsvar af Østersøområdet under dansk kommando.
1 April 1962
31 August 1990
Korvetten til Golfen
Folketinget vedtager en beslutning om at sende korvetten OLFERT FISCHER til den persiske golf, som en del af FN-operationen SHARP GUARD.
31 August 1990
18 September 1992
Danmark På BALkan
Folketinget vedtager at bidrage med styrker til FN's fredsbevarende mission i Eksjugoslavien. Det bliver starten på et engagement som varer ved til i dag.
18 September 1992
9 Januar 2002
krigen mod terror
Danske specialoperationsstyrker sendes til Afghanistan for at hjælpe med at vælte Taleban-styret. Danmark ender med at have kampsoldater i landet indtil 2013.
9 Januar 2002
25 August 2010
Piratbekæmpelse ved Afrikas Horn
Støtteskibet Absalon indgår som den første danske enhed i Operation Ocean Shield, som har til opgave at beskytte skibsfarten ud for Somalias kyst.
25 August 2010

Stiftende sponsorer & samarbejdspartnere

Forsvarsmuseer & samlinger i Danmark

Værn

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV​

Og modtag forsvarets historie og andet godt på e-mail.