FORSVARSHISTORIEN

BAGGRUND: Danmark i NATO i 75 år

Intro

Den 4. april 1949 underskrev Danmark sammen med 11 andre nationer den Nordatlantiske Traktat. En traktat, der blev indgået i kølvandet på 2. Verdenskrig og i en fortsat usikker verden med brydninger mellem øst og vest.  Formålet var at skabe en politisk og militær alliance og dermed forpligte hinanden til gensidigt at forsvare medlemsnationerne, såfremt et land skulle komme under angreb.

I 2024 har vi som nation været såvel det passive som det yderst aktive medlem af NATO i 75 år.

Men hvad har det egentligt betydet for Danmark, Rigsfællesskabet og den almene borger, at Danmark er medlem af NATO?

 

Danmark i NATO i 75 år

I anledning af Danmarks medlemskab i 75 år ønsker Folk & Sikkerhed at etablere og nedsætte en projektorganisation, der sammen med en lang række af interessenter, skal sætte fokus på, hvad det har betydet for Danmark som stat, nation og samfund at være medlem.

Hvad har det betydet for Danmark? Hvad har det betydet for de almene danskere? Hvad har det betydet for Danmarks økonomi? Hvad har det betydet for vores fælles tryghed og sikkerhed i en verden, der konstant er under forandring.

Vi befinder os i dag i en situation, hvor verdensfreden og verdensøkonomien igen er under pres og hvor stærke ”venskaber” betyder mere end nogensinde i vores levetid. Men forståelsen for hvorfor vi har et forsvar og hvorfor vi er medlem af NATO, er mangelfuld.

Der er en forventning om, at Danmark, herunder også Rigsfællesskabet igen kommer til at være mere aktive i forsvar af vores eget territorium, men også i forsvaret af NATOs territorium. Og for at sikre en demokratisk og oplyst diskussion om såvel forsvar som NATO, er det nødvendigt med en øget viden og forståelse for NATOs betydning for Danmark.

Derfor ønsker vi at bruge jubilæet til at sætte fokus på Danmark i NATO i 75 år i tæt samarbejde med alle aktører.

 

Baggrund

Gennem de sidste mange år har Folk & Sikkerhed dannet ramme for en række folkeoplysende projekter, bl.a. Udsendt Af Danmark og Forsvarshistorien.dk – Danmark i NATO bygger ovenpå erfaring, viden og kontakter fra disse og vil henover 2024 levere mere end 100 foredrag til landets skoler, 15 paneldebatter, dokumentarudsendelser om NATO og portrætter af danske profiler, der har haft NATO tæt inde på livet. 

Vi kickstarter et år med fokus på NATO med en stor fælles Totalforsvarsmesse, der løber henover fem dage, hvor der vil være såvel en industrivinkel en uddannelsesvinkel og en weekend, hvor hele Danmark bliver budt indenfor. 

Sidste gang noget sådan fandt sted i Danmark var i 1999 – nu er det tid til at gennemføre det igen. 

I forbindelse med projektet nedsættes en selvstændig projektorganisation.

Projektet ønsker at samarbejde bredt med alle relevante partnere og organisationer med henblik på at få den største mulige effekt at projektet.

For at sikre at skoler og gymnasier vil tage mod muligheden for foredrag og undervisning skal denne stilles gratis til rådighed.

Totalforsvarsmessen skal finansieres via sponsorater, messeudstillere samt besøgende.

Alle materialer fra projektet stilles til gratis afbenyttelse i projektperioden, men også efter projektperioden, hvor den vil være tilgængelig på en række udvalgte digitale platforme, bl.a. forsvarshistorien.dk.

Vi har forud for denne projektbeskrivelse afdækket, om man fra NATOs og national side har planer om at markere NATOs 75-års jubilæum. Det er der pt. ikke. Der er tilsagn fra Forsvarsministeriet om, at ministeren gerne deltager i parader og konferencer. Derudover har DI Forsvar og Sikkerhed allerede nu tilkendegivet, at de er med til at arrangere den store Totalforsvarsmesse i uge 16 i Fredericia.

 

Indhold og initiativer i 2024

I 2024 vil vi:

  • Oplyse bredt om Danmark i NATO i 75 år

  • At øge befolkningens kendskab til Danmarks engagement i NATO gennem 75 år

  • At skabe grundlag for demokratiske diskussioner om
   • hvorvidt Danmark fortsat skal være medlem
   • hvad der skaber et trygt og sikkert samfund
   • hvordan vi som nation skal agere forsvars- og sikkerhedspolitisk i fremtiden
   •  

Det skal ske gennem:

  • Undervisning samt rollespil omkring kriser- og konflikter målrettet udskolings- og gymnasieniveau

  • 10-15 foredrag med paneldebatter fordelt rundt i Danmark, på Færøerne og Grønland

  • Dokumentarserie på et landsdækkende medie i tre afsnit

  • 12 fortællinger om Danmark i NATO på de sociale medier, udgives i flere formater på skrift, print og digital

  • En totalforsvarsmesse, hvor vi samler hele forsvaret, herunder søværnet, flyvevåbnet, hæren, hjemmeværnet, reserven, forsvars- og rumindustrien samt andre relevante aktører og åbner dørene til tre dage med udstilling, undervisning, foredrag, konferencer m.m.

  • Parade i Kastellet og andre relevante steder d. 4. april (dette sker i samarbejde med bl.a. Danmarks Veteraner) 
 

 

Totalforsvarsmesse i april  i 2024

Sæt allerede kryds i kalenderen i uge 16 i 2024, hvor der kommer til at være en stor totalforsvarsmesse, hvor vi håber, at alle bakker op.

Samarbejdspartnere

Projektet søger et tæt samarbejde med alle relevante aktører for at sikre bredest og bedst mulig opbakning, kvalitet, forankring samt spredning af projektet.

Ønsker I at være med, så send en mail til den projektansvarlige på acs@folkogsikkerhed.dk

Samarbejdspartnere & sponsorer

Jeg ønsker mere information

Log ind og læs

Har du spørgsmål til dit abonnement? Eller ønsker du at oprette dig som abonnent, så klik her

Tjek vores FAQ her på siden for at finde svar på de fleste spørgsmål.

Kan du ikke finde svar, så kontakt kundeservice på kontakt@forsvarshistorien.dk

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV​

Og modtag forsvarets historie og andet godt på e-mail.