FORSVARSHISTORIEN

Hvad vil Forsvarshistorien?

Forsvarshistorien.dk er et privat initiativ, der udspringer af projekt FREMFOR, der står for fremtidens formidling af forsvarets historie.

FREMFOR blev i opstartsfasen støttet af fonde og en lang række privatpersoner, der alle ønsker at sætte fokus på forsvarets historie som en del af den samlede danske kulturarv.

Forsvarshistorien ønsker at skabe en upolitisk og uafhængig og økonomisk bæredygtig digital platform, som kan samle, forankre og formidle forsvarets nyere historie til et bredt publikum. 

Du kan også være med.

Forsvarshistorien ønsker at:

  • samle, understøtte og løfte samarbejdet mellem private, offentlige og frivillige tilbud, herunder bygge videre på allerede eksisterende landsdækkende netværk.
  • tilføre den eksisterende formidling professionelle ressourcer og kompetencer med respekt for den meget betydelige islæt af frivillig indsats
  • Udvikle en fælles og community-drevet digital platform med et samlet overblik over forsvarets historie fra 1945, herunder modernisere formidlingen
  • Løbende udvikle tema-relevante samarbejder og understøtte formidlingen af udvalgte historiske områder
  • Skabe en autentisk og nærværende formidling af den militære historie og kulturarv
  • Rådgive og støtte andre medier, skoler, kommuner, museer m.m. med viden
  • Tiltrække dygtige bidragsydere ved at give dem muligheden for at deres historier og viden blive levende og nyttiggjort undervisning, debatter, i ordbilleder og lyd

Redaktionen

Forsvarshistorien.dk har en lille redaktion, som har til opgave at sikre, at det indhold, du møder på forsvarshistorien.dk er af høj kvalitet og overholder den redaktionelle linje.

Du kan møde redaktionen her. 

Kunne du tænke dig at være med til at producere indhold,  udvikle temaartikler, undervisningsmateriale, udgive bøger, læse korrektur eller noget helt sjette, er du mere end velkommen til at kontakte os på:
redaktion@forsvarshistorien.dk

Log ind med kodeord og password.

Brug sociale konti til login/registrering.