FORSVARSHISTORIEN

Luftmeldepost

En luftmeldepost er en militær observationspost, som igennem Luftmeldekorpsets (LMK) varslingsnet varslede Flyvevåbnet om fly i det lave luftrum. Fra starten af Luftmeldekorpset var antallet af luftmeldeposter (LMP) ca. 800, mens antallet var lige under 400 ved luftmeldekorpsets nedlæggelse i 2004. 

Luftmeldeposterne var placeret i hele landet med omkring 10-15 km afstand, oftest i særlig tårne opstillet på høje punkter, men også i vandtårne, høje bygninger eller blot bakketoppe. 

Kommunikation 

LMP sendte sine meldinger til den luftmeldecentral/lavvarslingscentral (LMC/LAVAC), som den tilhørte med felttelefon på fast gennemstillede telefonlinier, så der skulle ikke bruges tid på at ringe op.

 Telemæssigt var LMP forbundet i klaser, 3-4 LMP, som indbyrdes kunne tale til og høre hinanden, fra klasen gik telefonlinien derefter til den nærmeste telefoncentral og videre til LMC/LAVAC. 

Ud over meldinger om fly, kunne LMP også give melding om særlige hændelser i terrænet, CBRN-meldinger, vejrmeldinger og hvis LMP var i nærheden af kystområder, deltage i farvandsovervågningen. 

Bemanding og materiel

LMP var bemandet med en luftmeldesektion, ca 30 m/k, alle frivillige i Flyverhjemmeværnet, med en løjtnant som leder. Udover den personlige udrustning, havde LMP rådighed over felttelefoner, pejleapparat til bestemmelse af retning, afstand og højde, CBRN-sporeudstyr og en grupperadio til brug for samarbejdet med de lokale Hærhjemmeværnsenheder.

Skriv et svar

Tags

Forfatter

3. mar 2023

Relaterede artikler

Bidrag

Bliv en del af historien! Du kan være med til at sikre forsvarshistorien, så den ikke går tabt. 

Log ind med kodeord og password.

Brug sociale konti til login/registrering.