FORSVARSHISTORIEN

Dansk ligestillingspioner i FN’s formative år

Danmark har gjort en profileret indsats i FN og haft ledende poster i et omfang, der ligger langt ud over landets størrelse.

Sammen med de øvrige skandinaviske lande har Danmark været en kernenation i FN’s fredsbevarende styrker med militære bidrag til de fleste nationer.

De kendteste danskere på topposter har været Mogens Lykketoft, tidl, socialdemokratisk finans- og udenrigsminister, der var formand for FN’s generalforsamling 2015-16, og Venstre-manden Poul Hartling, fhv. udenrigs- og statsminister, der 1978-85 var FN’s Højkommissær for Flygtninge.

Mindre kendt er cand.polit Bodil Begtrup, der fra 1946 var rådgivende medlem af den danske FN-delegation og i en årrække deltog i alle FN’s samlinger.

Begtrup blev en foregangskvinde for ligestilling mellem kønnene. Blandt andet blev hun i 1948 næstformand for den kommission, der udarbejdede FN’s Menneskerettighedsdeklaration.

Her arbejdede hun hårdt på at køre deklarationen kønsneutral. Hun var desuden ophavsmand til et dansk forslag om, at FN’s medlemslande skulle sikre deres kvindelige borgere de samme politiske rettigheder som mænd.


 
Bodil Begtrup kunne trække på sin erfaring som bl.a. delegationsmedlem ved Folkeforbundet i Genève før Anden Verdenskrig med særligt fokus på kvindespørgsmål. Hun var desuden i årene 1946-49 formand for Danske Kvinders Nationalråd.

Hun blev også Danmarks første kvindelige ambassadør – en post Bodil Begtrup havde på Island i årene 1949-56.

LÆS OGSÅ


Skriv et svar

Tags

Forfatter

NIELS-BIRGER_10
Cand. phil i historie og uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, som har arbejdet me...

Relaterede artikler

Bidrag

Bliv en del af historien! Du kan være med til at sikre forsvarshistorien, så den ikke går tabt.