FORSVARSHISTORIEN

Et stridsæble i århundreder, med mange imperie-interesser  

Skrevet af Peter Poulsen, Cypern Hold 1 

Efter at have været Tyrkisk i flere århundreder, blev Cypern i 1878 et britisk protektorat. I november 1914 blev øen indlemmet i Det britiske Imperium efter den britiske krigserklæring til Osmannerriget. Cypern forblev en kronkoloni frem til 1960, da øen blev selvstændig med den græske ærkebiskop Makarios som præsident. 

De to befolkningsgrupper, den tyrkiske, der er et mindretal, og den græske har altid givet problemer, idet kultur og religion de to befolkningsgrupper imellem, absolut ikke harmonerer, hvilket til stadighed har givet samarbejdsproblemer. Konflikterne tog fart, og brød efter et par år i selvstændighed ud i lys lue, med en eskalering i 1963.  

Uenighederne  udviklede sig efterhånden til en regulær borgerkrig, og volden ramte det tyrkiske mindretal hårdest. I 1964 blev det i FN´s Ssikkerhedsråd  besluttet at sende en fredsbevarende styrke til øen for at forhindre yderligere optrapning. 

Aftalen om at oprette en fredsbevarende styrke blev ratificeret d. 4. marts 1964. Danmarks bidrag til den fredsbevarende styrke kom i første omgang til at udgøre fire værnepligtige infanterikompagnier

Aftalen om at oprette en fredsbevarende styrke blev ratificeret d. 4. marts 1964. Danmarks bidrag til den fredsbevarende styrke kom i første omgang til at udgøre fire værnepligtige infanterikompagnier
De danske veteraner ved mindesmærket på Ledra Palace: fra venstre, Palle Staunsholm, Niels Ludvig Carlsen, veteran-formand Niels Hartvig Andersen, Poul Peter Poulsen, Politirepr. Hans Jørgen Blicher Lauritzen, veteran-landssekretær Jens Morten Jørgensen, Bjarne Rasmussen, Flemming Wrist-Knudsen. Foto: Flemming Wrist-Knudsen

Danske soldater på Cypern 

Aftalen om at oprette en fredsbevarende styrke blev ratificeret d. 4. marts 1964. Danmarks bidrag til den fredsbevarende styrke kom i første omgang til at udgøre fire værnepligtige infanterikompagnier. A- kompagniet  fra Falsterske Fodregiment i Vordingborg. B- kompagniets fra Fynske Livregiment i Odense, C- kompagniet fra Kongens Fodregiment i Fredericia og endelig Slesvigske Fodregiment fra Haderslev med genindkaldte soldater. 

A-Kompagniet landede som de første d. 6. April 1964, óg de øvrige kompagnier i den efterfølgende uge. Efter en kort tilvænningslejr og briefing om opgaverne, der foregik i det engelske baseområde i Dhekelia, blev den egentlige mission indledt med overtagelse af de engelske stillinger på den demarkationslinie der delte den nordlige tyrkiske del fra den sydlige græske, benævnt “Den Grønne Linie”. De danske soldater blev indkvarteret delingsvis i beslaglagte villaer i zonen. 

International styrke i 60 år 

I 60 år har der således på FNs foranledning, været internationale styrker på Cypern, og Danmark har gennem årene bidraget med både soldater, sygeplejersker og dansk politi. Den danske indsats har været 23.000 soldater fordelt på 57 hold frem til 19924 hvor de sidste danskere blev trukket hjem. 

Danmarks veteraner, tidligere benævnt “De Blå Baretter”, modtog i vinter en invitation til deltagelse  i UNFICYPS markering af 60 års dagen på Cypern som repræsentanter for Danmark på vegne af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. 

Formålet med rejsen var at repræsentere de mange danskere der har deltaget i missionen gennem årene, og i programmet var der indlagt en parade med repræsentanter fra de deltagerlande, der har bidraget  til missionen.  

Den danske delegation var på otte deltagere fra “Danmarks veteraner”, heraf en repræsentant for politiet, og vicambassadør i Athen Ole Neustrup .  

Deltagerne var: Danske veteraners formand Niels Hartvig Andersen, landssekretær Jens Morten Jørgensen, turleder Flemming Wrist-Knudsen, Poul Peter Poulsen A.-kompagniets hold 1, Palle Stausholm, Bjarne Rasmussen, Niels Ludvig Carlsen samt dansk politis repræsentant, Hans Jørgen Blicher Lauritzen fra senere missioner  

FN´s mindemønt overrækkes til danske veteraner 
FN´s mindemønt overrækkes til danske veteraner. Foto: Flemming Wrist-Knudsen

Førstedagen, d. 3. marts indledtes med indkvartering af de første seks deltagere på hotel Altius Boutique i Nicosia, med sigth-seeing i Nicosia både i den græske og tyrkiske del af byen. Om aftenen stødte formand Niels Hartvig Andersen og landssekretær Jens Morten Jørgensen til, så holdet var fuldtalligt til højtidelighederne den 4. marts.  

Dagens officielle program indledtes kl 14.00 med en parade, i Nicosia lufthavns flyhangar. Efter en officiel velkomst ved mr. Colin Stewart FNs generalsekretærs repræsentant på Cypern, var der medaljeoverrækkelse til de 154 nuværende tjenestegørende og overrækkelse af mindemønter til veteraner. Efter reflektioner fra mr. Pertti Torstila, UNFICYP- veteran og tidligere statssekretær fra det finske udenrigsministerium, og afsluttende tale ved miss Lisa Buttenheim, der er den assisterende generalsekretær for operativ støtte, underholdt ”Band of Grenadiere Guards” med Tattoo. 

”Band of Grenadere Guards” Tattoo ved højtideligheden i Hangaren i Nicosia 
”Band of Grenadere Guards” Tattoo ved højtideligheden i Hangaren i Nicosia. Foto: Flemming Wrist-Knudsen

Som afslutning fik vi danskere en rundvisning på det der var tilbage at Nicosia Lufthavn, der blev sønderbombet ved den tyrkiske invasion i 1974. 

Flyvrag fra det tyrkiske angreb i 1974 
Flyvrag fra det tyrkiske angreb i 1974. Foto: Flemming Wrist-Knudsen

Den spændende dag, blev afsluttet med indvielse af det nyopførte mindesmærke, ved Ledra Palace i Nicosia. Mindesmærket er dedikeret til FNs fredsbevarere og alle deltagerlandes repræsentanter nedlagde kranse ved monumentet.  

Aftenen blev afrundet med reception i Ledra Palace store mødesal, med deltagelse af deltagerlandendes repræsentanter.  

Dansk Mindesmærke  

Som udsendte veteraner afholdt vi en særlig mindestund om aftenen, med nedlæggelse af blomster  ved mindestenen for de døde danskere i missionsperioden i haven bag Ledra Palace.  

Blomsternedlæggelse ved mindestenen bag Ledra Palace for døde danskere i tjenesten 
Blomsternedlæggelse ved mindestenen bag Ledra Palace for døde danskere i tjenesten . Foto: Flemming Wrist-Knudsen

Den 5. marts var vi på tur på den tyrkiske del af Cypern, med det hovedformål at lægge en buket ved mindesmærket for de to danske soldater, sergent Benth Schultz Christensen og konstabel Carsten Busk Andersen som mistede livet i en mineulykke.

Landsformanden nedlægger buket ved mindestenen for de minedræbte danskere 
Landsformanden nedlægger buket ved mindestenen for de minedræbte danskere. Foto: Flemming Wrist-Knudsen

Der blev lejlighed til gensyn med de lokaliteter der var velkendte for de der havde haft tjeneste i områderne. En rigtig dejlig dag blev afsluttet med en hyggelig fælles middag i Nicosia.  

Efter fire spændende dage gik turen hjem fra Larnaca den 6. marts, fra et godt og vellykket gensyn, fyldt med minder for de danske veteraner.  

De danske veteraner nyder en frokost ved Dansborg i den turkiske del af øen ved Morfu bugten 
De danske veteraner nyder en frokost ved Dansborg i den turkiske del af øen ved Morfu bugten. Foto: Flemming Wrist-Knudsen

Relaterede artikler

Danske FN-soldater på Cypern på patrulje på Cypern ved United Nations Forces in Cyprus (UNFICYP).
2. maj 2024

Skriv et svar

Bliv abonnent

Tags

Forfatter

Relaterede artikler

Udgiv på forsvarshistorien.dk

Bliv en del af historien! 
Du kan være med til at sikre forsvarshistorien, så den ikke går tabt. 

Log ind og læs

Har du spørgsmål til dit abonnement? Eller ønsker du at oprette dig som abonnent, så klik her

Tjek vores FAQ her på siden for at finde svar på de fleste spørgsmål.

Kan du ikke finde svar, så kontakt kundeservice på kontakt@forsvarshistorien.dk

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV​

Og modtag forsvarets historie og andet godt på e-mail.