FORSVARSHISTORIEN

Kategori

Nationale operationer & øvelser

Nationale operationer og øvelser refererer til militære træningsøvelser eller virkelige operationer udført af de væbnede styrker.

Disse har været og bliver løbende afholdt m ed henblik på at træne og uddanne samt teste forsvaret og eventuelle samarbejdspartnere i tilfælde af krige, kriser eller katastrofer.

Øvelserne kan være såvel nationale som internationale og kan involvere en eller flere områder fra forsvaret, beredskab og politi m.m..

Artikler