FORSVARSHISTORIEN

Organisation & ledelse

Militær organisation er den måde, hvorpå Danmarks væbnede styrker har været og er organiseret på for at opnå de opsatte krav og mål.

Det omfatter bl.a. fordeling af ​​styrkerne i de forskellige enheder, som hver har specifikke opgaver og ansvarsområder. Dertil kommer beslutninger om ressourcer og ledelse af styrkerne.

Militær ledelse er den ledelse, som har været udøvet og udviklet gennem tiden. Ledelsesformen har udviklet sig i forhold til såvel de indre og ydre rammer og de opgaver, som forsvaret har måtte operere under.

Militær ledelse omfatter den daglige ledelse af soldaterne, udvikling af træningsprogrammer og taktik, samt beslutninger om brugen af ​​militær magt.

Artikler