FORSVARSHISTORIEN

Første kvinde der er ’rigtig’ general – Interview med generalmajor Jette Albinus

”Jeg håber, jeg kan være en rollemodel – ikke bare for kvinder, men for mangfoldighed generelt ,” siger Jette Albinus, vicechef i Forsvarskommandoens Operationsstab, der netop er blevet udnævnt til generalmajor og chef for Multinational Division North (MND-N) i Letland

I 2016 var medieopmærksomheden betydelig omkring ’Danmarks første kvindelige general’, da Lone Træholt fra Flyvevåbnet blev udnævnt til brigadegeneral og chef for Flyvevåbnets taktiske Stab. Året efter fik hærofficeren Jette Albinus samme grad.

Men på en måde var det skridt, der i onsdags blev taget i retning af kvindernes ligestilling, større.
Med Jette Albinus’ udnævnelse til generalmajor, har hun – for det første – fået en permanent grad i modsætning til brigadegeneraler, der i virkeligheden er oberster, der har fået deres grad tillagt  midlertidigt for at være på lige niveau med samarbejdspartnere i NATO-strukturen.

For det andet har hun med stillingen som chef for Multinational Division North (MND-N) i Adazi ved Riga i Letland fået et job, der rækker langt ud over HR, uddannelse, IT eller andre funktioner i andet geled. Der er tale om en operativ stilling, der i yderste konsekvens kan indebære, at hun får ansvaret for at føre en styrke på mange tusinde soldater fra 10 forskellige lande i krig med Multinational Corps Northeast (MNC-NE) i Stettin som foresat myndighed.
”Selvfølgelig skal det være muligt at nå en stilling på højt niveau, hvis man har kvalifikationerne,” siger Jette Albinus til forsvarshistorien.dk.

Hun mener, at det er generelt for kvinder i Forsvaret, at man ikke har søgt ind for at blive ’den første kvinde’ til det ene eller det andet.
”Vi har valgt professionen, vil gerne gøre et godt job og respekteres for vores faglighed – nøjagtig som alle andre,” præciserer hun.
”Jeg håber, jeg kan være en rollemodel – ikke bare for kvinder, men for mangfoldighed generelt. Jeg håber, jeg kan være med til at vise, at Forsvaret ikke kun har brug for én type soldat, men for soldater i alle udgaver og størrelser med forskellige kompetencer.”

Jette Albinus som oberstløjtnant i Afghanistan, 2014. Foto: Privat/Udsendtafdanmark.dk.

Mangesidede samarbejdsrelationer

Jette Albinus flytter til Riga, mens hendes familie bliver i Danmark. I lyset af de seneste års udvikling og særligt efter det russiske angreb på Ukraine er opgaven for MND-N blevet endnu mere vigtig.
”Hovedkvarteret er en vigtig del af NATO’s kommandostruktur og skal medvirke til bl.a. afskrækkelse i lyset af den trussel, vi står over for.”

Hun ser meget frem til overdragelsen, til at lære divisionen og dens stab at kende.
”I den første periode bliver det vigtigste for mig at lytte og danne mig et indtryk af, hvordan de ser på tingene. Jeg ser i særlig grad frem til orienteringen fra den afgående chef og i den forbindelse spørge, hvordan han ville gå frem, hvis han skulle have fortsat på posten.” siger Jette Albinus.
Generalmajor Flemming Mathiasen har beklædt posten siden 2019 og skal nu være chef for Forsvarsakademiet.
”En anden vigtig ting i begyndelsen bliver at få skabt mine egne relationer blandt andet med sideordnede myndigheder, med vores foresatte kommandomyndighed i Stettin og ikke mindst med samarbejdspartnere i de baltiske lande, først og fremmest Letland. Jeg kommer til at stille mange spørgsmål,” forudser den nye chef for MND-N.

Jette Albinus har omfattende ledelseserfaring at trække på – senest posten som vicechef for Forsvarskommandoens Operationsstab siden 2020 og forinden stillingen som chef for Hjemmeværnsstaben 2017-20.
”Jeg vil ikke mindst have fokus på at bringe mine medarbejderes kompetencer og deres erfaringer i spil i opgaveløsningen så meget, som jeg overhovedet kan,” pointerer hun.

Jette Albinus Danmarks første kvindelige generalmajor
Daværende brigadegeneral Jette Albinus fotograferet ved en parade i Nymindegablejren d. 22 november 2022. Foto: Sune Wadskjær Nielsen / Forsvarsgalleriet.dk

Ser optimistisk på bemandingsudfordringen

Generalmajor Albinus er grundlæggende fortrøstningsfuld, når det gælder spørgsmålet om, hvilke udfordringer Forsvarets bemandingsproblemer kan medføre for mulighederne for at udsende stadigt nye styrker af eksempelvis bataljonsstørrelse.
”Det skal nok lykkes. Divisionen består af enheder fra flere lande. Danmark stiller noget, Letland og Canada noget. Nogle af de andre lande har tilsvarende udfordringer med rekruttering og fastholdelse, men arbejder målrettet på at løse den udfordring,” siger hun.
”Det, der er vigtigst, er, at vi skal kunne reagere og handle også med kort varsel, og for Danmarks vedkommende har vi vist, at det kan vi. Jeg ville have været mere bekymret, hvis der ikke havde været fokus på opgaveløsningen inklusiv de forskellige udfordringer, men det oplever jeg i høj grad, der er.”

Jette Albinus er ikke afvisende over et forslag fra Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) om at udsende f.eks. en dansk bataljon i eksempelvis tre måneder frem for seks.
”Det kan udmærket lade sig gøre at være to til tre måneder i Letland og deltage i målrettede øvelsesaktiviteter og tilsvarende være i Danmark i perioder og gennemføre uddannelse og træning. Vi skal under alle omstændigheder kunne deployere enheder med kort varsel og med størst mulig effektivitet, og det kan sådan en model netop understøtte,” betoner den kommende chef for MND-N.

Cykler med Ride4Rehab

Jette Albinus, der er 57 år, begyndte sin militære karriere i 1988, da hun uddannede sig til reserveofficer. Derefter tog hun officersuddannelsen på Hærens Officersskole. I løbet af karrieren har hun bl.a. været operationsofficer ved 1. Jyske Brigade, undervist på Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet og været chef for Planlægnings- og Operationsafdelingen i Hjemmeværnskommandoen.

I 2014-17 var Albinus chef for Veterancentret – den sidste stilling inden udnævnelsen til brigadegeneral og stabschef i Hjemmeværnet. I Veterancentret havde hun som baggrund udsendelser på NATO-ledede missioner i både Bosnien, Kosovo og Afghanistan. Hun har fortalt om sine oplevelser på Balkan i dette interview med udsendtafdanmark.dk: Oplevelser i bagagen – Udsendt Af Danmark


Den nye generalmajor er medlem af dansk idrætsforbunds bestyrelse og har tidligere været formand for Dansk Militært Idrætsforbund. I sin ungdom løb hun meget.
”I dag cykler jeg og gerne med et godt formål,” fortæller hun.
”F.eks cykler jeg i år til Paris sammen med Team Rynkeby Østsjælland, og jeg har også den store fornøjelse at cykle med på cykel-eventen Ride4Rehab, der er en del af DIF’s soldaterprojekt.”

Jette Albinus, chef for Veterancenteret
Jette Albinus, som chef for Veterancenteret, overrækker børnemedaljer til børn af udsendte, 2016. Foto: Forsvarsgalleriet.dk

Vil du læse mere ? bliv abonnent og vær med til at sikre forsvarshistorien

Klik HER for at komme igang.

Som abonnent på Forsvarshistorien.dk er du til at støtte arbejdet med at indsamle og dokumentere forsvarets historie. En opgave, der burde være forsvarets, men med forsvarsforliget i 2009 forsvandt forsvarets formidlingsforpligtelse.

Er du allerede abonnent? - log ind her

 

Relaterede artikler

Skriv et svar

Bliv abonnent

Tags

Forfatter

NIELS-BIRGER_10
Cand. phil i historie og uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, som har arbejdet me...

Relaterede artikler

Udgiv på forsvarshistorien.dk

Bliv en del af historien! 
Du kan være med til at sikre forsvarshistorien, så den ikke går tabt. 

Log ind og læs

Har du spørgsmål til dit abonnement? Eller ønsker du at oprette dig som abonnent, så klik her

Tjek vores FAQ her på siden for at finde svar på de fleste spørgsmål.

Kan du ikke finde svar, så kontakt kundeservice på kontakt@forsvarshistorien.dk

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV​

Og modtag forsvarets historie og andet godt på e-mail.