FORSVARSHISTORIEN

Fælles

Danmark har flere værn inden for det danske militær, herunder Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Hæren er ansvarlig for landoperationer og beskyttelse af det danske territorium. Den består af infanteri, artilleri, ingeniørkorps og logistikstyrker.

Søværnet er ansvarlig for maritim operation og beskyttelse af Danmarks territoriale farvande. Det består af skibe, ubåde og marinestyrker.

Flyvevåbnet er ansvarlig for luftoperationer og beskyttelse af Danmarks luftrum. Det består af fighterjets og transportfly.

Hjemmeværnet er et værn, som er en del af det danske forsvar. Det er en del af den territoriale forsvarsorganisation og har til opgave at assitere hæren i landoperationer, og supportere civil beredskab i tilfælde af katastrofer eller andre nødsituationer.

Beredskabsstyrelsen er ansvarlig for at koordinere og lede den nationale indsats i tilfælde af katastrofer, ulykker eller andre alvorlige hændelser. Styrelsen arbejder tæt sammen med andre myndigheder og organisationer for at sikre en effektiv og koordineret indsats i kritiske situationer.

Artikler