FORSVARSHISTORIEN

Da et interimistisk lazaret havde premiere

Reservelæge Thomas Harvald var med i sanitetsdelingen i den danske bataljon, der i april 1992 blev udsendt som bidrag til FN’s fredsbevarende styrke i Kroatien, hvor der var borgerkrig mellem kroater og serbere. Han har berettet om sine indtryk i de første uger.

Sanitetsdelingen og den sundhedsfaglige støtte til bataljonen blev med overlæge Poul Stender som chef etableret i dele af et eksisterende lægecenter med et civilt hospital i Zagreb som back-up. Reservelæge Thomas Harvald:

”Den danske del af FN-styrken, DANCON/UNPROFOR hold 1, ankom til Kroatien 8. april 1992 og fortsatte ind i Krajina-provinsen, som serberne havde erklæret for selvstændigt serbisk område efter heftige kampe, fordrivelse og folkedrab på etniske kroater i området. Provinsen var præget af krigsskader, hvert 2-3 hus var sønderbombet eller afbrændt, infrastrukturen elendig med varemangel, svigtende el- og vandforsyning m.m. Store områder langs vejene og omkring bygninger var mineret.


     Sanitetstjenesten fik hovedkvarter sammen med staben i den mindre by Kostajnica ved floden Una på grænsen til Bosnien. Vi lejede os ind i det stedlige lægehus, der var relativt intakt, og hvor en dr. Milan betjente den lokale befolkning og praktiserende læge. Man så ham aldrig uden spejlglassolbriller, og i weekenden tog han på togt ind i Bosnien for at hjælpe sine serbiske brødre, som han sagde.


    Det medbragte sanitetsudstyr (fra Danmark) var relativt beskedent, hovedsagelig beregnet til infirmeritjeneste og nødtørftig lægelig førstehjælp, dette på baggrund af, at der var kalkuleret med engelsk drevet helikopterevakuering af mere alvorligt syge og sårede. Denne helikoptertjeneste skulle dog hurtigt vise sig at være ikke-eksisterende.


     Nærmeste hospital lå i Zagreb, 5 timers kørsel ad overvejende elendig bjergvej fra vores område. Imidlertid lå der et mindre hospital 2 timers kørsel væk i Bihac inde i Bosnien. Med dette hospitals chef etablerede Poul Stender og undertegnede et møde. Chefen var også hospitalets førstekirurg. Kl. 9 sad vi på hans kontor og fik en aftale om evakuering i stand. Traktementet bestod af et tandkrus med slivovic, som den store kirurg hurtigt tømte. Han fik en refill, hvorefter han gik til dagens første operation!


     Kort efter brød krigen i Bosnien ud og evakuering til Bihac var derfor umulig. Situationen fandt jeg ganske bekymrende, for selv om der ikke i vores område var de helt store krigshandlinger på dette tidspunkt, var der tilbagevendende skyderier, ligesom der dagligt blev ryddet miner af vores brave ingeniørtropper. Dertil skal lægges, at vores personel kørte meget (og hurtigt) på de misligholdte bjergveje. Vi kunne når som helst stå i en situation, vi ikke kunne magte.


     Et stykke inde i maj blev der en nat fragtet en ung konstabel ind fra et af kompagnierne. Han havde dygtigt ondt i maven og alle tegn på perforationstruende blindtarmsbetændelse. Vi fik meldinger om, at vejen til Zagreb var ufarbar på grund af skyderier. Ubehandlet er appendicitis jo en livsfarlig sygdom, så noget måtte gøres. Jeg tog kontakt til benævnte dr. Milan, og vi fik lov til at låne hans konsultationsstue, hvor der var en undersøgelsesbriks, ganske vist uden hæve-sænke- eller vippefunktion. Men som dog kunne bruges som operationsbord i nødens stund. Tillige tilkaldtes en lokal chauffør, som havde én eller anden slags paramedicinsk uddannelse, i hvert fald kunne han intubere, ventilere og give i.v. medicin. Det var så heldigt, at jeg 2 år forinden havde haft et års anæstesi på Næstved Sygehus, så jeg var rutineret i intubation m.m. Med andre ord, jeg var ikke bekymret for at anæstesere patienten. Midlerne hertil lånte vi af dr. Milan. Herefter begyndte operationen. Belysningen var elendig, en slags standerlampe, og vi havde ikke mulighed for el-koagulation m.m. Jeg må indrømme, at jeg var lidt tør i munden. Min assistent var reservelæge C. Schultz, som var under uddannelse til psykiater. Stender var på orlov. Vi fandt en gangrænøs appendix med begyndende perforation. Soldaten fik, hvad vi havde af antibiotika og var indlagt på vores lille infirmeri vel en uges tid. Jeg ska love for, at han blev tilset! Heldigvis kom han sig uden komplikationer.”

Beretningen blev bragt i bind to af værket Det militære lægevæsen 1935-2013 (Militær-Medicinsk Samling, 2018). Thomas Harvald er i dag overlæge i mave- tarm- og leversygdomme på sygehusene i Herlev og Gentofte.   

Skriv et svar

Relaterede artikler

Bliv abonnent

Tags

Forfatter

NIELS-BIRGER_10
Cand. phil i historie og uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, som har arbejdet me...

Bliv abonnent

Vær med til at sikre forsvarshistorien og få adgang til en række fordele. Du vælger selv abonnementets størrelse

Relaterede artikler

Udgiv på forsvarshistorien.dk

Bliv en del af historien! 
Du kan være med til at sikre forsvarshistorien, så den ikke går tabt. 

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV​

Og modtag forsvarets historie og andet godt på e-mail.