FORSVARSHISTORIEN

Periode

2010-2019

Det danske internationale engament fortsatte ind i det nye årti. I 2011 toppede det danske engament i Afghanistan med 720 udsendte soldater. I august 2013 begyndte Danmark at trække sine kampsoldater hjem fra Afghanistan. Det internationale engagement fortsatte dog, og Danmark har sendt bidrag til internationale missioner i bl.a. Libyen, Syrien, Irak og Mali. Ruslands annektering af Krim-halvøen i 2014 betød dog en stigende opmærksomhed på Danmarks nærområder, og Danmark bidrog i løbet af årtiet til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande.

Det blev også årtiet hvor der kom stigende fokus på Rigsfællesskabet og Arktis. I 2012 blev Grønlands Kommando og Færøernes Kommando lagt sammen til Arktisk Kommando. Det blev gjort ud fra forventningen om at klimaforandringer og flere tilgængelige sejlruter ville lede til stigende global interesse i regionen.

Artikler