FORSVARSHISTORIEN

Perioder

1970-1979

Halvfjerdserne bød på fortsatte brydninger i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Venstre, Konservative og Socialdemokratiet havde i mange år stået sammen i forsvarspolitiske spørgsmål, men særligt S var præget af en række nye forsvarsskeptiske medlemmer på partiets venstrefløj. Forsvaret ansås i disse år fra politisk hold mere og mere for at være af symbolsk karakter. Hovedformålet var at overbevise især USA om en vilje til at forsvare landet, indtil allierede forstærkninger kunne nå frem. Værnepligten blev nedsat, og man var i stigende grad afhængig af en hård kerne af fastansat personel.

Årtiet var også præget af en stigende orientering mod Vesttyskland i den danske forsvarsplanlægning. På landjorden kom det til udtryk med indkøbet af Leopard-kampvognene fra 1976. Til søs og i luften var det især enhedskommandoens udarbejdelse og øvelser med ‘Operation Hurricane’, kodenavnet for et planlagt koordineret dansk-vesttysk angreb på en sovjetisk invasionsflåde. Flyvevåbnet indgik i 1975 i ‘århundredets våbenhandel’, da man besluttede sig for at indkøbe 58 F-16 fly af amerikanske General Dynamics til 2,6 milliarder kroner.

Artikler