FORSVARSHISTORIEN

Kategori

Militær materiel

Køretøjer, våben, Hescobastions, sikkerhedsveste m.m. også det daglige materiel, der sikrer alt fra vagttjeneste til køkkendrift – rummer mange interessante historier.

Det militære materiel har løbene udviklet sig – både i forhold til det behov, som materiellet har skulle kunne løse, når forsvaret har løst opgaver såvel nationalt som internationalt, men også med udgangspunkt i den teknologiske udvikling.

Artikler

Kvindelig flyverkorps