FORSVARSHISTORIEN

Forsvarsforlig – Forsvarets grundlag siden 1945 – en oversigt

Lovgrundlaget for forsvarets virke har i langt de fleste perioder siden 1945 været baseret på brede flerårige aftaler. Det har for det meste holdt forsvarets forhold uden for den løbende politiske proces – bl.a. fordi forligspartierne ikke blot udgør flertallet bag en beslutning, men også følger implementeringen i forligsperioden.


Selv under ’fodnoteperioden’ i 1980’erne, da der var markante opgør om Danmarks sikkerhedspolitik, blev forsvarspolitikken kun i moderat omfang berørt af uenighederne. 

Forsvarslovene af 1950 og 1951 var rammen om etableringen af det danske koldkrigsforsvar. 

Siden 1960 har aftalegrundlaget bestået i flerårige forsvarsforlig, der uden undtagelse har haft Venstre og Konservative som deltagere. Da det samme med enkelte undtagelser har gjaldt Socialdemokratiet, har flertallene i Folketinget været solide. Det radikale Venstre har siden 1989 været fast deltager efter tidligere i en del tilfælde at have stået udenfor. Dansk Folkeparti har været med siden 2004, mens SF, der normalt ikke deltager, enkelte gange har været med.


De igangværende forhandlinger om det kommende forsvarsforlig er helt usædvanlige. Med en planlagt rækkevidde frem til 2033 er tidsperspektivet over dobbelt så langt som normalt. Samtidig lægger den forpligtende erklæring fra et bredt folketingsflertal om at prioritere et beløb til forsvaret svarende til 2 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) op til det største bevillingsmæssige spring siden 1950. 


Herunder finder du – forligsperiode efter forligsperiode – en oversigt over hvordan de forskellige faser har udviklet sig.

 Ved at klikke på beskrivelserne, kan du læse mere om de enkelte forsvarsforlig og deres samtid. 

EN NY SITUATION    
– Forsvaret efter Anden Verdenskrigs afslutning i 1945

UNDER AMERIKANSK PRES   
– Forsvarslovene af 1950 og 1951 

GENSYN MED TYSKERNE   
– Forsvarsordningen 1960-65

MED VIETNAMKRIGEN  SOM BAGTAPET   
– ’Det lille forsvarsforlig’ 1966-68

BRYDNINGER I SOCIALDEMOKATIET   
– Forsvarsforliget 1969-72

RADIKALT NEJ TIL F-16   
– Forsvarsforlig 1973-80

FODNOTERNES ÅRTI   
– Forsvarsforlig 1981-88

EFTER ’MURENS FALD’: HVAD NU?   
– Forsvarsforligene 1989-95  

FREDSDIVIDENDEN INKASSERET   
– Forsvarsforlig 1996-99

I AFGHANISTAN OG IRAK    
– Forsvarsforlig 2000-04

FARVEL TIL TERRITORIALFORSVARET   
– Forsvarsforlig 2005-09

KLIMAET OG ARKTIS I FOKUS   
– Forsvarsforligene 2010-17

UKRAINSK TIDEHVERV   
– Forsvarsforliget 2018-23

Relaterede artikler

Ingen artikler fundet

2 reaktioner

Skriv et svar

Bliv abonnent

Tags

Forfatter

NIELS-BIRGER_10
Cand. phil i historie og uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, som har arbejdet me...
Kaj Birksted (tv.) tænder cigaret for flyverkammeraten Leif Lundsten, der senere – i 1944 – blev skudt ned og dræbt over Normandiet. Birksted oplevede at et stort antal kammerater omkom, og hans egen hustru var krigsenke.

Relaterede artikler

Ingen artikler fundet

Udgiv på forsvarshistorien.dk

Bliv en del af historien! 
Du kan være med til at sikre forsvarshistorien, så den ikke går tabt. 

Log ind og læs

Har du spørgsmål til dit abonnement? Eller ønsker du at oprette dig som abonnent, så klik her

Tjek vores FAQ her på siden for at finde svar på de fleste spørgsmål.

Kan du ikke finde svar, så kontakt kundeservice på kontakt@forsvarshistorien.dk

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV​

Og modtag forsvarets historie og andet godt på e-mail.